1 oktober 2007

Zeeman Vastgoed Beheer verkocht aan NSI

Nieuwe Steen Investments n.v. (NSI) heeft de structuur van het beheer van de eigen vastgoedportefeuille gewijzigd. Door de overname van Zeeman Vastgoed Beheer b.v. door NSI wordt overgegaan van extern naar intern propertymanagement. De aandelen Zeeman Vastgoed Beheer b.v. worden overgenomen voor een bedrag van € 8,0 miljoen.

De integratie van het propertymanagement bij NSI past in de in het jaarverslag 2006 aangekondigde streven tot optimalisering van de beheerstructuur. Belangrijkste redenen voor de overgang naar intern beheer zijn dat de marktomstandigheden en de daarvoor vereiste expertise en de samenstelling van de vastgoedportefeuille in de afgelopen jaren zijn veranderd. NSI heeft uit het oogpunt van efficiency, organisatorische aspecten en rendementsoverwegingen besloten over te gaan tot een andere wijze van propertymanagment. De integratie leidt tot een optimalisering van de organisatiestructuur en zal een positieve invloed hebben op de kostenstructuur en de resultaten van NSI.

De transactie omvat circa 90% van de activiteiten van Zeeman Vastgoed Beheer b.v. De beheeractiviteiten ten behoeve van derden worden niet door NSI overgenomen, maar zullen door de heer E.P. Zeeman worden voortgezet.

Cornerstone Partners is opgetreden als financieel adviseur van Zeeman Vastgoed Beheer b.v.