28 februari 2012

Dura Vermeer en Van Ieperen bereiken principeakkoord voor overname

Dura Vermeer en V.I.G. Beheer IJsselstein B.V. hebben een principeakkoord bereikt over de overname van de Van Ieperen Groep B.V. te IJsselstein. De Van Ieperen Groep is één van de voornaamste spelers op het gebied van onderhoud en renovatie van vastgoed in Nederland. Als gespecialiseerd onderhoud- en renovatiebedrijf heeft de Van Ieperen Groep met haar specifieke focus en jarenlange ervaring in de woningbouwsector veel kennis op het gebied van complexe renovaties in vooral de bewoonde staat. De Van Ieperen Groep biedt totaaloplossingen op het gebied van bouwkundige renovaties, groot onderhoud, planmatig onderhoud en service- en mutatieonderhoud. De Van Ieperen Groep is hoofdzakelijk actief in de Randstad en werkt voor ruim 50 grote en kleine woningcorporaties. Met haar totaaloplossingen richt de Van Ieperen Groep zich op het ontzorgen van woningcorporaties. Door deze oplossingen en de hieraan verbonden risico’s over te nemen kunnen woningcorporaties zich richten op hun primaire processen. Met deze overname geeft Dura Vermeer invulling aan haar ambities om haar onderhoud-, renovatie- en beheeractiviteiten verder uit te bouwen. Met de Van Ieperen Groep versterkt Dura Vermeer haar klant- en productportfolio en kunnen, mede dankzij de schaalvoordelen en solide financiële positie van Dura Vermeer, meer woningcorporaties profiteren van de innovatieve totaaloplossingen van beide bedrijven.

 Bij de voorgenomen overname zijn alle circa 110 medewerkers van Van Ieperen Groep betrokken. De transactie zal naar verwachting in april 2012 zijn beslag krijgen en is onder andere nog afhankelijk van de resultaten van het meldingsproces bij de NMa. De Van Ieperen Groep zal onder haar bestaande naam en huidige directie blijven functioneren en wordt opgenomen in de divisie Bouw en Vastgoed van Dura Vermeer. Cornerstone Partners is opgetreden als financieel adviseur van Dura Vermeer.