1 september 2007

Bemba, Enjoy the Web, together!

Bemba is een nieuwe online service die het mogelijk maakt om de inhoud van internet te delen en te ontdekken. Door middel van het opslaan op een persoonlijke pagina van eigen favoriete websites en online films (“content”) kan men door een simpele handeling deze sturen aan één of meerdere vrienden binnen Bemba, eventueel vergezeld van een persoonlijke mededeling. Ook ziet men de opgeslagen content van vrienden die men ook weer kan gebruiken om door te sturen. Content die als privé wordt aangemerkt is alleen door de desbetreffende gebruiker in te zien.

Cornerstone Partners is opgetreden als financieel adviseur van Bemba om “early-stage” risicodragend kapitaal aan te trekken, hetgeen geschiedde d.m.v. vermogende particulieren in september 2007.